Korisne informacije

Znanstveni odbor poziva autore da prijave svoje sažetke za usmena izlaganja i poster prezentacije isključivo na engleskom jeziku.

Rok za slanje sažetaka se produljuje do 28.3.2021.

Sažetci se prijavljuju elektroničkim putem na e-mail: croecho.workinggroup@gmail.com 

napomena

Originalna istraživanja i prikaz slučaja su dobrodošli.

OCJENJIVANJE

Znanstveni odbor izvijestit će autore elektroničkim putem o prihvaćanju (ili odbijanju) sažetaka.

Najbolji sažetci, prema ocjeni Znanstvenog povjerenstva, bit će odabrani za oralnu prezentaciju i objavljeni in extenso u časopisu Cardiologia Croatica. Ostali sažetci koji su prihvaćeni za objavu u časopisu Cardiologia Croatica i bit će prikazani kao moderirani e-posteri.

SADRŽAJ PRIJAVE

Naslov

Treba jasno, informativno i sažeto odražavati sadržaj rada; molimo da ne koristite skraćenice, formule i zaštićena imena.

Imena i prezimena
ORCID

Jedinstveni identifikatori svih istraživača  (https://orcid.org/register) svih autora.

Izlagač postera

Potrebno je podcrtati ime i prezime prvog autora koji će prezentirati rad.

Ustanove i adrese

Nazive ustanova na engleskom jeziku i pune poštanske adrese ustanova svih autora.

Više autora?

Kada prilog ima više autora, potrebno je označiti autora za dopisivanje za kojeg je potrebno poslati punu poštansku adresu, telefon, fax i e-mail adresu.

Broj riječi

Sažetak – maksimalno do 350 riječi

Tablice i slike

Mogu biti dio sažetka. Legenda slike/tablice treba biti napisana na engleskom jeziku.

Ključne riječi

3-10 riječi (optimalno do 5) koje su važne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada – prema Medical Subject Headings (MeSH) Journal (Index Medicus) – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

Literatura

Moguće je navesti do 4 reference. Za pisanje referencija u Cardiologia Croatica primjenjuje se Vancouverski način citiranja. Referencije dobivaju broj prema mjestu prvog pojavljivanja u tekstu u kojemu se označuju arapskim brojkama kao eksponent, npr. 1,2-4.
U odjeljku literatura referencije se poredaju po rednom broju pojavljivanja. Upute za citiranje literature mogu se preuzeti na National Library of Medicine Citing Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

DODATNE NAPOMENE

Autentičnost

Podrazumijeva se da su svi autori radova suglasni o publikaciji i da nijedan dio rada nije prije publiciranja u časopisu Cardiologia Croatica već bio objavljen u drugom časopisu te da nije u postupku objavljivanja u drugom časopisu.

Jezik i format

Sažetci trebaju biti pisani na engleskom jeziku, u Microsoft Word formatu, koristeći font Times New Roman, veličine 12pt, normal stil, jednostruki prored, margine 2,5 cm.

Dostava

Gotovi sažetci (spremljeni kao dokument: prezime_ime.doc) trebaju biti poslani elektroničkim putem na adresu croecho.workinggroup@gmail.com

Obavijesti

Znanstveni odbor će razmotriti sve prijavljene sažetke te o prihvaćanju elektroničkim putem izvijestiti autora koji je zadužen za dopisivanje.

UPUTE ZA IZRADU POSTERA

Format

Poster učitati obavezno u PDF formatu.

Oblik

Poster može biti napravljen vertikalno ili horizontalno.

Izrada

Poster se može izraditi u PowerPointu, Wordu ili nekom drugom programu, te potom spremiti u PDF format.

Veličina

Veličina datoteke može biti maksimalno do 20 MB.

Boja

Poster može biti u boji.

Rok

Rok za ispunjavanje obrasca za učitavanje postera je 25.04.2021.

Obrazac

U nastavku se nalazi poveznica na obrazac za učitavanje postera.

Ispunjavanjem ovog obrasca i prihvaćanjem uvjeta dajete nam i svoju suglasnost za korištenje materijala na Underline platformi: https://croecho2021.paperform.co/