CroEcho2021

11th Croatian Biennal Echocardiography Congress with International Participation

11. hrvatski dvogodišnji ehokardiografski kongres s međunarodnim sudjelovanjem

6. – 8.5.2021.

CroEcho2021 je trodnevni virtualni kongres, usmjeren na sadržaje od najvećeg interesa za kardiologe i buduće kardiologe, koji su posvećeni dijagnosticiranju i kliničkom odlučivanju u kardiologiji.
Days
Hours
Minutes

U središtu kongresa su zanimljive kardiološke teme u kojima ehokardiografija ima središnju ulogu u kliničkom odlučivanju, kao i klinički scenariji gdje je potreban svrsishodni izbor i klinička interpretacija više slikovnih metoda u planiranju liječenja i intervencija.

Program čine plenarna predavanja, znanstvena priopćenja, ehokardiografski tečaj te interaktivni edukativni sadržaji (praktični rad s mentorom kroz virtualne vježbaonice i razgovori sa stručnjakom)
Kongres organizira Radna skupina za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji, Hrvatskoga kardiološkog društva,


Veselimo se ponovnom susretu, ove godine u virtualnom obliku.

Jadranka Šeparović Hanževački i Viktor Peršić

Predsjednici kongresa

organizatori

Newsletter

#1: Prijava sažetka

#2: Prijava sažetka - produljeni rok

#3: Virtualne radionice

#4: Virtualne radionice - preostala mjesta

#5: CroEcho 2021 Preliminarni program

#6: Honorary lecture & HIT corner